reglement

Reglement Trimcompetitie (2019-2020)

  1. Uitslagen dienen door het thuis spelende team, na controle door beide partijen, binnen 2 dagen na de wedstrijd per mail of online (voorkeur) te worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
  2. De wedstrijdleiding past reserve-avonden in voor  inhaalwedstrijden, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn: in dat geval dient op een trainingsavond van één van beide teams te worden gespeeld.
  3. Wedstrijden afzeggen dient altijd in overleg met de wedstrijdleiding te geschieden.
  4. Reglementair is een wedstrijd verloren als:
   • Een team niet komt opdagen,
   • Een team aanwezig is met minder dan 5 personen,
   • Er niet tenminste één dag van tevoren is afgezegd bij de tegenstander met copy naar de organisatie,
   • Er gespeeld wordt met een ongerechtigde speler, dwz een speler die deelneemt aan de NEVOBO-competitie en hoger speelt dan de 2de klasse, ongeacht toestemming van de tegenstander.
  5. Alle klassen zijn gemengd, al kunnen er ook dames- of herenteams worden ingedeeld.
  6. Er worden 3 sets gespeeld, waarvan elke gewonnen set 1 punt oplevert.
  7. Nethoogtes: deze zijn standaard 2.36 meter, maar voor de laagste klasse 2.24.
  8. Er wordt gespeeld volgens het rally-point-systeem tot 25 punten, maar er moet altijd een verschil van 2 punten zijn (42-40 is dus mogelijk!).
  9. Er wordt volgens de NEVOBO-regels gespeeld, tenzij hier anders vermeld.
  10. Het eerstgenoemde team is verantwoordelijk voor het ordentelijk opbouwen en afruimen van het veld, voor het leveren van een scheidsrechter, teller en een wedstrijdbal en voor het inleveren van de uitslag bij de wedstrijdleiding. Het is onsportief om zonder leiding (scheidsrechter en teller) te spelen.
  11. Het is niet toegestaan met blote voeten in de hal te spelen.
  12. Indien twee teams in (set) punten gelijk eindigen wint degene met het hoogste saldo (voor- minus tegenpunten); indien dat gelijk is telt het onderlinge resultaat (eerst punten, dan saldo) en indien dat gelijk is beslist het lot.
  13. Promotie en degradatie wordt mede bepaald door het krachtsverschil in de klassen. Bijvoorbeeld: een duidelijke winnaar/kampioen zal promoveren terwijl meerdere teams dicht bij elkaar mogelijk in die klasse blijven.
  14. Ieder team betaalt € 125 welk bedrag vóór 1 oktober a.s. dient te zijn overgemaakt op rekening NL24RABO0317518453 t.n.v. Volleybalvereniging Jumbo Van Andel-ORMI ovv trimcompetitie met de naam van het team.
  15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het organisatiecomité.

De organisatie